Diverse platter og samleartikler fra Royal Copenhagen

Flyvende ænder nr 1067/1122(RC)

Pris: 695,00 DKK
Diameter: 22 cm 2. Sortering Har en del små glasurfejl i overfladen og en vildfaren malerplet, se billede 2 og 3

Frederik.IX og Dronning Ingrids sølvbryllup

Pris: 995,00 DKK
Diameter: 21 cm Udgivet i anledning af Kong Frederik IX og Dronning Ingrids sølvbryllup i 1960 Designer og op,ag ukendt

Korporationen-Beværtere 1818-1918

Pris: 695,00 DKK
Diameter: 25,5 cm Designet af Ellinor Selchau Oplag: 600 eksemplarer Udgivet i anledning af Korporationen for Beværtere i København og omegns 100 års jubilæum. 1. Sortering dog med et glasurafslag på kanten, se billede 2

Vestindisk platte 1912

Pris: 995,00 DKK
Diameter: 15 cm Designet af Christian Thomsen Motiv: Vestinder med kærre på en Palme Allé Lavet i 424 eksemplarer.

Royal Copenhagen 1779-1929

Pris: 2295,00 DKK
Diameter: 20 cm Tegnet af Oluf Jensen i anledning af Den Kongelige Porcelainsfabriks 150 års jubilæum d. 29 juni 1929. Udgivet i 216 eksemplarer. 1. sortering

Neptunbrønden, Frederiksborg slot 1911

Pris: 3995,00 DKK
Diameter: 25 cm Udgivet i 158 eksemplarer Brønden blev doneret af Carlsbergs Brygger J.C.Jacobsen. 1. sortering

Palmehuset, Botanisk have 1911

Pris: 2995,00 DKK
Diameter: 25 cm Platten er udgivet i 137 eksemplarer. Palmehuset i Botanisk have København, blev tegnet og bekostet af Carlsbergs Brygger J.C.Jacobsen. Hans initialer er sat ind som spejlmonogram. 1.sortering

Vinterserie 2006

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 18 cm Titel: Snemandsfamilien på skøjtetur i måneskin Motiv af Henny Iversen

Livgarde 1658 nr. 3251/14184

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 22cm Uniformer fra den Kongelige Livgarde Designet af svend Vestergaard i anledning af Gardens 325 års jubilæum 6 stk i serien, dette er nr. 1/6

Livgarde 1685 nr. 3252/14184

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 22cm Uniformer fra den Kongelige Livgarde Designet af svend Vestergaard i anledning af Gardens 325 års jubilæum 6 stk i serien, dette er nr. 2/6

Livgarde 1750 nr. 3253/14184

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 22cm Uniformer fra den Kongelige Livgarde Designet af svend Vestergaard i anledning af Gardens 325 års jubilæum 6 stk i serien, dette er nr. 3/6

Livgarde 1807 nr. 3254/14184

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 22cm Uniformer fra den Kongelige Livgarde Designet af svend Vestergaard i anledning af Gardens 325 års jubilæum 6 stk i serien, dette er nr. 4/6

Livgarde 1848 nr. 3255/14184

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 22cm Uniformer fra den Kongelige Livgarde Designet af svend Vestergaard i anledning af Gardens 325 års jubilæum 6 stk i serien, dette er nr. 5/6

Livgarde 1983 nr. 3256/14184

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 22cm Uniformer fra den Kongelige Livgarde Designet af svend Vestergaard i anledning af Gardens 325 års jubilæum 6 stk i serien, dette er nr. 6/6

Ribe Domkirke 1904

Pris: 2495,00 DKK
Diameter: 28 cm Designet af H.C.Amberg i anledning af færdigrestaurering af Ribe Domkirke. Udgivet i 200 eksemplarer

Tivoli 70 år 1843-1913

Pris: 1295,00 DKK
Diameter: 17,5 cm Designet af Christian Thomesen i anledning af 70 året for Tivolis stiftelse. 626 eksemplarer 1. sortering

1867-1917 Olaf Poulsen

Pris: 1295,00 DKK
Diameter: 23 cm Designet af Christian Thomsen Fremstillet i 765 eksemplarer. Udgivet til fordel for skuespilforeningen

1722-1922 Ludvig Holberg

Pris: 1095,00 DKK
Diameter: 23 cm Designet af Richard Bøcher Fremstillet i 577 eksemplarer. Udgivet i anledning af 200 året for oprettelsen af den danske skueplads

Kystartilleri 1867-1917

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 20,5 cm Designet af Christian Benjamin Olsen 1. sortering, har dog nogle glasurfejl, se billeder Lavet i 511 eksemplarer

Helgoland 1864-1914

Pris: 595,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Christian Benjamin Olsen i anledning af 50 års dagen for slaget ved Helgoland. 1. sortering Fremstillet i 1761 eksemplarer.

Enkedronning Louise 1921(RC)

Pris: 595,00 DKK
Diameter: 15,5 cm Udgivet i anledning af Enkedronning Louises 70 års fødselsdag i 1921 1. sortering

Københavns skytteforening 1912(RC)

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Bent Helweg-Møller i anledning af Københavns Skytteforenings 50 års jubilæum. Udgivet i 375 eksemplarer. 1. sortering men med rden tids små fejl, som brændingsnister ujævn glasur

Danmarks Ekspeditionen 1906-1908

Pris: 1295,00 DKK
Diameter: 24 cm Udgivet i 1909 til minde om de tre ekspeditionsdeltagere der døde under Danmarks Ekspeditionen til det Nordøstlige Grønland i 1906-1908. I bunden af billedet er de tre afbildet med navn: Hagen, Mylius-Erichsen og Brønlund Tegnet af Harald Moltke Udgivet i 624 eksemplarer.

Sønderjysk Centralforening 1898

Pris: 595,00 DKK
Diameter: 23 cm Designet af Arnold Krogh Motivet er Skamlingsbanken. Udgivet i 1200 eksemplarer

Postplatte 1624-1924

Pris: 695,00 DKK
Diameter: 15 cm Designet af Richard Bøcher. Udgivet i anledning af Postvæsenets 300 års jubilæum.

Fregatten Jylland udfor Kronborg 1926

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 21 cm Fregatten Jylland udfor Kronborg Designet af Christian Benjamin Olsen Lavet i 1903 eksemplarer.

Studenterforeningen 100 år

Pris: 695,00 DKK
Diameter: 18 cm Udgivet i anledning af Studenterforeningens 100 års jubilæum i 1920, Lavet i 1229 eksemplarer Designer ukendt

Diakonissestiftelsens 40 års jubilæum

Pris: 1495,00 DKK
Diameter: 20 cm Udgivet i anledning af Diakonissestiftelsens 40 års jubilæum i 1905. Designet af Christian Thomsen

Maribo Amtsøkonomiske selskab 1809-1909

Pris: 1195,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Christian Thomsen Oplag:238 eksemplarer

Vestindisk syge og børnehjem 1906

Pris: 1795,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Christian Thomsen Oplag: 300 eksemplarer

FDH 1866-1906

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 20 cm Udgivet i forbindelse med Foreningen for Danske handelsrejsendes 40 års jubilæum i 1906 Merkurstav med skjold og forskellige befordringsmidler Designet af Arnold Krogh Oplag: 1000 eksemplarer

Landsudstillingen i Aarhus 1909

Pris: 750,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Arnold Krogh Oplag: 1460 eksemplarer

Kogekunstudstilling 1908

Pris: 2595,00 DKK
Diameter: 20,5 cm Udgivet i anledning af Kogekunstudstillingen 1908 H.R.F. Hotel og Restaurations foreningen Platten har gennembrudt kant Motivet er 2 guldfasaner Designet af Christian Thomsen Oplag: 372 eksemplarer

Pax in Terra 1907

Pris: 1495,00 DKK
Diameter: 20 cm Udgivet for den vestindiske kirkesag i 1907 Designet af Arnold Krogh Oplag: 250 eksemplarer

Stockholm 1897

Pris: 695,00 DKK
Diameter: 18,5 cm Platte designet til Kunst og industriudstillingen i Stockholm 1897 Designet af Arnold Krogh Oplag: 1200 eksemplarer

1. regiments soldaterforening

Pris: 595,00 DKK
Diameter: 18 cm Motiv: Norgesporten på Kastellet i København Designet af Oluf Jensen

Stavnsbåndets ophævelse 150 år

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 19 cm Designet af Richard Bøcher Motivet er Frihedsstøtten, omkranset af ordene: Kongen bød stavnsbåndet skal ophøre 1788 - 1938 Antal eksemplarer er ukendt. Stavnsbåndet blev indført i 1733 af Christian VI og betød at at alle mænd mellem 18 og 36 ikke måtte forlade deres fødegods. De var således forpligtet til at drive deres fæstegårde og arbejde for godsejeren i distriktet. Samtidig havde godsejeren også pligt til at udtage mænd til landmilitsen. Det var ofte bønder der var mindre egnede til at drive landbrug der blev indrulleret i landmilitsen. En tjeneste der varede op til 8 år. Stavnsbåndets ophævelse var en del af de store landboreformer, og ophævelsen blev ikke fuldt effektueret før i starten af 1800 tallet. Kræfterne bag ophævelsen var kronprins Frederik VI, Lensgreve Christian Ditlev Frederik Rewenlow, Kommissionsformand Christian Colbjørnsen og Grev Andreas Peter Bernstorff. Frihedsstøtten på Vesterbrogade i København blev rejst som symbol på ophævelsen. Det er en 20 meter høj obelisk omkranset af fire statuer der symboliserer troskab, agerdyrkningsflid, borgerdyd og tapperhed, samt to medaljoner: Retfærdighedens Genius og Trældom afskaffes. Støtten er tegnet af arkitekt og maler Nikolaj Abildgaard. Statuerne er udført af Johannes Wiedewelt (Troskab og medaljonen Retfærdighedens Genius), Nicolaj Dajon (Borgerdyd og Tapperhed) og Andreas Weidenhaupt (Agerdyrknkngsflid og medaljonen Trældom afskaffes). Inskriptionerne på støtten er forfattet af digteren Thomas Thaarup. De omkringliggende gader er navngivet efter Rewentlow, Bernstoff og Colbjørnsen.

Odd Fellow platte 1881-1916

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Christian Thomsen Muligvis i anledning af 35 året for stifltelsen af Kvindernes loge, som blev stiftet i 1881(eksakt dato har jeg ikke kunnet finde) Titlen er: Den barmhjertige samaritan. På kanten ses datoen 1. december samt årstallene 1881 og 1916. Kæden med de tre forbundne led er afbildet tre gange. Kæden er symbolet og mottoet for Odd Fellow ordenen. Et symbol og et motto der udtrykker kravet om at vise venskab, kærlighed og sandhed i alle livets forhold.

Odd Fellow logen 40 år i Dk 1918

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Christian Thomsen Anledningen er 40 års dagen for oprettelsen af den første danske Odd Fellow loge i Danmark. Platten viser en kvinde med to børn. I kanten er datoen 1878 30 juni 1918 I begge sider er kæden med de tre forbundne led afbildet. Et symbol og et motto der udtrykker kravet om at vise venskab, kærlighed og sandhed i alle livets forhold,

Nordisk postmøde i København 1907

Pris: 34995,00 DKK
Diameter: 22 cm Designet af Karl Hansen-Reistrup, antal eksemplarer er ukendt Platten er i 1. Sortering, dog har den nogle fejl på bagsiden, (se billede nr. 3) bl.a. er der afknæk på standranden, formentlig har porcelænsmassen ikke været hærdet nok da den blev taget op af formen. Platten med kuglepostvognen er udgivet i anledning af det nordiske postmøde i København i 1907. Kuglepostvogn med postfører er afbilledet i midten og omkranset af det danske, svenske og norske våben. Vi har denne platte i kommission for en samler, den kan derfor kun besigtiges efter forudgående aftale, eller bestilles via hjemmesiden.

4 øres frimærke 1907

Pris: 2495,00 DKK
Diameter: 18 cm Den er designet af August Krogh og er lavet i 427 eksemplarer. Platten er i 1. Sortering Platten med en kopi af et 4 øres frimærke, er lavet i anledning af en frimærkeudstilling, afholdt af filatelistklubben i 1907 Vi har denne platte i kommission for en samler, den kan derfor kun besigtiges efter forudgående aftale, eller bestilles via hjemmesiden.

Unitis Veribus 1872-1897

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Arnold Krogh Lavet i anledning af Jydske Landbosforenings udstilling i Aarhus i 1897. Inskriptionen Unitis Veribus betyder ved forenede kræfter. Platten er lavet i 1200 eksemplarer.

Christian X 1870-1920

Pris: 595,00 DKK
Diameter: 21 cm Designet af Hans Henrik Hansen i anledning af Christian X¨s 50 års fødselsdag. Lavet i 2601 eksemplarer.

Odd Fellow 1898

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 22 cm Designet af Arnold Krogh i anledning af Odd Fellow ordenens hospital på Island Fremstillet i 2500 eksemplarer

Grønland, Thule Air Base 1952-1972

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm Lavet i anledning af Thule Basens 20 års jubilæum

Grønland, Manitsok 1782-1982

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm

Grønland, Sondrestrom Air base 1979

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Sven Vestergaard

Grønland, Kak Ortok 1775-1975

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm

Grønland, Erik den Røde 982-1982

Pris: 295,00 DKK
Diameter 18 cm

Grønland, Qutdligssat 1924-1972

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm

Jubilæumsplatte Knud Rasmussen 1879-1979

Pris: 125,00 DKK
Diameter: 21 cm Designet af Kaj Lange ekspeditionen på Grønland

Grønland nr. 4365(RC)

Pris: 125,00 DKK
Diameter: 11,5 cm

Isbjørn nr. 4366(RC)

Pris: 125,00 DKK
Diameter: 11,5 cm

Jubilæumsplatte 1774 - 1974

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 21 cm Designet af Sven Vestergaard Motiv: Grønland og skib Fremstillet i anledningen af 200 års jubilæum for Kongelig Grønlandsk handel. Produceret for Kongelig Grønlandsk Handel som kundegave

Hans Egede/Gertrud Rask 1721-1971

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Jens Rosing

Olaf Rye 1849-1899

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Arnold Krogh Til minde om 50 året for Olaf Ryes død. Olaf Rye ledte med stor dygtighed de danske styrker mod tyskerne i 1849. Olaf Rye døde under kampene d. 6. juli 1849, men nåede at opleve tyskernes nederlag. Platten er produceret i 1000 eksemplarer.

H.C.Andersen 1805-1905

Pris: 950,00 DKK
Diameter: 20 cm Platten er laveret i anledning af H.C.Andersens 100 års fødselsdag. Designet af Oluf Jensen, lavet i 800 eksemplarer.

Københavns postterminal

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm 1. sortering

J.P.Schmidt 1778-1928

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Oluf Jensen I anledning af Tobaksfabrikken J.P.Schmidts 150 års jubilæum 1. sortering

Loge No 46 Sjølund I.O.O.F

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 18 cm Odd Fellow Vordingborg 1919-1969 1.sortering

Dannebrog 1219-1919

Pris: 495,00 DKK
Diameter: 19 cm Designet af Christian Thomsen i anledning af 700 året for Dannebrog

Hyrdinden og skorstensfejeren 1983

Pris: 295,00 DKK
Diameter 18 cm Designet af Sven Vestergaard Motiver fra H.C.Andersens eventyr

Prinsessen på ærten 1986

Pris: 295,00 DKK
Diameter 18 cm Designet af Sven Vestergaard Motiver fra H.C.Andersens eventyr

Nattergalen 1987

Pris: 295,00 DKK
Diameter 18 cm Designet af Sven Vestergaard Motiver fra H.C.Andersens eventyr

Den lille havfrue 1985

Pris: 295,00 DKK
Diameter 18 cm Designet af Sven Vestergaard Motiver fra H.C.Andersens eventyr

Børnenes jul 2005

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 17 cm Motiv: Vinterbørn på Grønland Designet af Ingrid Jensen

Millenium platte 2000

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm Motiv: to børn på en bænk og jordkloden Designet af Sven Vestergaard

Millenium platte 2001

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm Motiv: To børn på et flyvende tæppe spreder hjerter Designet af Sven Vestergaard

Millenium platte 2004

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm Motiv: 2 børn på safari Designet af Sven Vestergaard

Millenium platte 2005

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm Motiv: To børn ved igko Designet af Sven Vestergaard

Små vovehalse 1998

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 13 cm Titel: Udspring Designet af Sven Vestergaard. Serien små vovehalse blev relanceret af Royal Copenhagen i 1998 og blev udgivet frem til 2003. Den første udkom i 1990 fra Bing&Grøndahl

Små vovehalse 1999

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 13 cm Titel: Dagens fangst Designet af Sven Vestergaard. Serien små vovehalse blev relanceret af Royal Copenhagen i 1998 og blev udgivet frem til 2003. Den første udkom i 1990 fra Bing&Grøndahl

Små vovehalse 2000

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 13 cm Titel: Lufttur Designet af Sven Vestergaard. Serien små vovehalse blev relanceret af Royal Copenhagen i 1998 og blev udgivet frem til 2003. Den første udkom i 1990 fra Bing&Grøndahl

Små vovehalse 2001

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 13 cm Titel: Rutschetur Designet af Sven Vestergaard. Serien små vovehalse blev relanceret af Royal Copenhagen i 1998 og blev udgivet frem til 2003. Den første udkom i 1990 fra Bing&Grøndahl

Små vovehalse 2002

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 13 cm Titel: Det store spring Designet af Sven Vestergaard. Serien små vovehalse blev relanceret af Royal Copenhagen i 1998 og blev udgivet frem til 2003. Den første udkom i 1990 fra Bing&Grøndahl

Små vovehalse 2003

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 13 cm Titel: Ballontur Designet af Sven Vestergaard. Serien små vovehalse blev relanceret af Royal Copenhagen i 1998 og blev udgivet frem til 2003. Den første udkom i 1990 fra Bing&Grøndahl

Røde kors 100 års platte

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Prins Henrik. Udgivet i anledning af 100 året for Røde kors

Zoo platte 1976

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm

Zoo platte 1977

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Sven Vestergaard

Zoo platte 1978

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm

Zoo platte 1979

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm

Zoo platte 1980-1981

Pris: 295,00 DKK
Diameter 18 cm

Zoo platte 1983

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 18 cm

Zoo platte 1859 - 1984

Pris: 395,00 DKK
Diameter: 18 cm

Postplatte 1624-1974

Pris: 75,00 DKK
Diameter: 18 cm Motiv: Postbud til hest Fremstillet i anledningen af 350 års jubilæum for det danske post og telegraf-væsen

Stor Mindeplatte Valdemarsdag 1219-1969

Pris: 75,00 DKK
Diameter: 20 cm Udgivet i anledning af 750 året for Dannebrogs fald fra himlen ved slaget ved Revel. Designet af Kaj Lange

Jubilæumsplatte 1777 - 1977

Pris: 75,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Sven Vestergaard Motiv: H.C. Ørsted og nogle af de apparater han brugte til at opdage elektromagnetismen i 1820 Fremstillet i anledningen af 200 året for Hans Christian Ørsteds fødsel

Jubilæumsplatte RC 1978

Pris: 40,00 DKK
Royal Copenhagen Jubilæumsplatte 1978 Anledning: James Cooks opdagelse af Hawaii Design: Svend Vestergaard Diameter: 18 cm

Jubilæumsplatte RC 1976

Pris: 40,00 DKK
Royal Copenhagen Jubilæumsplatte 1976 Anledning: 200 året for USA's uafhængigheds erklæring i 1776 Design: Svend Vestergaard Diameter: 18 cm

Jubilæumsplatte 1780-1980

Pris: 225,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Svend Vestergaard Lavet i anledning af 200 året for åbningen af de første salgslokaler

Jubilæumsplatte 1920 - 1970

Pris: 40,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Kaj Lange Motiv: Dybbøl Mølle Fremstillet i anledningen af 50 året for genforeningen af Nordslesvig.

Jubilæumsplatte RC 1979

Pris: 40,00 DKK
Royal Copenhagen Jubilæumsplatte 1979 Anledning: 200 året for Adam Oehlenschlägers fødsel Design: Svend Vestergaard Diameter: 18 cm

Jubilæumsplatte 1773-1973

Pris: 125,00 DKK
Diameter: 18 cm Motiv: Den kongelige Veterinær Skole Fremstillet i anledningen af 200 års jubilæum.

Jubilæumsplatte 1775-1975

Pris: 75,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Svend Vestergaard Lavet i anledning af 200 året for den kongelige porcelænsfabriks start.

Fredsplatte 1919 Vølvens spådom

Pris: 275,00 DKK
Diameter: 23 cm Designer: Gotfred Rode Motiv: Mor og søn ser mod solopgangen Indskrift: For anden gang, jord af havet grøn og herlig ser opstige - Vølvens spådom

Dronningetallerken 1980

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 22 cm Udgivet i anledning af Dronning Margrethes 40 års fødselsdag og Dronning Ingrids 70 års fødselsdag.

Mindeplatte 1898-1923

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 25 cm Lavet i anledning af Kong Christian X og Dronning Alexandrines sølvbryllup Kongeparrets silhuetter med krone Designet af Oluf Jensen

Mindeplatte 1898-1923

Pris: 495,00 DKK
Diameter: 22 cm Lavet i anledning af Kong Christian X og Dronning Alexandrines sølvbryllup Spejlvendt monogram med krone Designet af Oluf Jensen

Erindringsplatte Kong Frederik d. IX

Pris: 175,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Kaj Lange. Platten skulle have været udsendt i forbindelse med Kong Frederiks 25 års regeringsjubilæum d.20 april 1972. Kongen døde desværre d. 14. Januar samme år. Platten blev derfor i stedet udgivet som en erindringsplatte.

Langelinie, Den lille havfrue

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 20 cm

Danmarks radio 50 år

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm Danmarks radio 1925 - 1975

Store Magleby/Dragør 1.4.1974

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm Motiv tegnet af Mads Stage

Dybbøl Mølle

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm

Olympiade München 1972

Pris: 95,00 DKK
Diameter: 22 cm

Olympiade 1976, Innsbruck

Pris: 125,00 DKK
Diameter: 18 cm

Olympiade Montreal 1976

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 22 cm

Olympiade Moskva 1980

Pris: 225,00 DKK
Diameter: 22 cm

Kong Svend

Pris: 125,00 DKK
Diameter: 18 cm

Månelandingen 1969

Pris: 75,00 DKK
Titel: Victoria Spati ( Besejring af rummet) Design: Sven Vestergaard Diameter: 18 cm

Kvindernes udstilling 1895

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af August Krogh Produceret i 1200 eksemplarer i anledning af Kvindernes udstilling fra fortid til nutid i 1895

Tivoli

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm

H.C.Andersens hus Odense

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm

Ribe domkirke kirke

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm

Vor Frue København

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Kaj lange

Aarhus Domkirke

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Kaj lange

Skt Knuds Kirke Odense

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Kaj lange

Budolfi kirke Aalborg

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Kaj lange

Haderslev Domkirke

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Kaj lange

Løgumkloster

Pris: 150,00 DKK
Diameter: 18 cm

Storkerede

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm

Skoleskibet Danmark

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm

SCTO Georgio Ivvante 1897

Pris: 695,00 DKK
Diameter: 19 cm Designet af Arnold Krogh I anledning af åbningen af Odd Fellow Ordens hospital på Island SCTO Georgio Ivvante - Ved Skt. Georgs hjælp Udgivet i 1897 1.sortering

Kongemødet i Malmø 1915

Pris: 595,00 DKK
Trekantet platte der måler 20x20x20 cm Kongemødet i Malmø Descember 1915 mellem Christian X, Gustaf V og Haakon VII. Designet af Arnold Krogh. Motivet er de tre kongers silhuetter på en trekløver samt deres våbenskjolde. 1. sortering

Børnehjælpsdagen 1912

Pris: 495,00 DKK
Diameter: 11 cm

Platte med gæs nr. 1508/1125

Pris: 595,00 DKK
Diameter: 25 cm 1. sortering

D.K.F. 1910

Pris: 495,00 DKK
Diameter: 15 cm Designet af Christian Thomsen Udført til Danske Kvinders forsvarsforening.

Vikingeplatte Fridlev

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm Fridlev the viking prince (son of Frode) killing the legendary dragon Udgivet 1987 for DAK Roskilde

Vikingeplatte Rolf Krake

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm The legend of Rolf Krake daring the fire Udgivet for DAK Roskilde 1982

Zoo 50 år 1859-1909

Pris: 1895,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af V.Th.Fischer i anledning af Københavns Zoologisk hves 50 års jubilæum i 1909 Lavet i 392 eksemplarer

Københavns Fondsbørs, Københavns prospekter nr.1

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Københavns Fondsbørs, bygget i 1619-1640 under Kong Christian VI Nr.1 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Thorvaldsens museum, Københavns prospekter nr.2

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Thorvaldsens museum i 1839-1848 af Michael Gottlieb Bindesbøll. Museet fungerer også som mausoleum, Thorvaldsen er begravet her. Nr.2 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Holmens kirke, Københavns prospekter nr.3

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Holmens kirke, bygget i 1641 af Leonard Blasius Nr.3 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Dronningeporten, Københavns prospekter nr.4

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Dronningeporten ved indgangen til Kongens Have, bygget af Helge Bojsen Møller i 1913. Nr.4 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Sjællandsporten, Københavns prospekter nr. 5

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Sjællandsporten, porten til kastellet, bygget i 1663 af Henrik Rüse Nr. 5 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Kunstindustrimusset Københavns prospekter nr.6

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Kunstindustrimuseet er det tidligere Kgl. Frederiks Hospital bygget i 1754 af Niels Eigtved. Nr.6 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Rundetårn, Københavns prospekter nr.7

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Indgangsportalen til Rundetårn bygget af Hans van Steenwinckel og færdiggjort af Lennart Blasius i 1637-42. Det 33 meter høje tårn har udsigt over store dele af København.Indvendig går man op via en brostensbelagt vej, som man før i tiden kunne køre op af i hestevogn. Tårnet rummer desuden et observatorie og ligger i direkte forlængelse af Trinitatis kirken. Nr.7 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Søkvæsthuset, Københavns prospekter nr.8

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Sømandshospitalet på Christianshavn, som er bygget af J.C.Conradi i 1754. Nu rummer det Orlogsmuseet Nr.8 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Rosenborg slot, Københavns prospekter nr.9

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Rosenborg slot, opført under Christian IV, som brugte det som Sommerpalæ. Det er Bertel Langes og Hans van Steenwinckels der er arkitekterne bag opførelsen og senere tilbygninger. Slottet ligger i Kongens Have og rummer i dag Kronjuvelerne, Nr.9 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Rundetårn Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Odd Fellow palæet, Københavns prospekter nr.10

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Odd Fellow Palæet, blev bygget i 1752-1755 af Johan Gottfried Rosenberg for Grev August von Berckentin oprindeligt under navnet Berckentins Palæ. I 1900 blev det købt af Odd Fellow Logen. Nr.10 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Amalienborg, Københavns prospekter nr.11

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Amalienborg Slot - Frederik VIII's Palæ er bygget i 1751-56 af Niels Eigtved til Baron Joachim Brockdorff og kaldtes oprindeligt Brockdorffs Palæ. Efter branden i 1794 solgte Baronen og 3 andre adelige deres palæer til den daværende konge og de fire palæer har siden huset landets regent samt dennes famile. Nr.11 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Charlottenborg, Københavns prospekter nr.12

Pris: 295,00 DKK
Diameter: 27 cm Tegninger af Mads Stage Charlottenborg Slot, det tidligere Gyldenløves Palæ, blev bygget i 1671 på vegne af Ulrik Frederik Gyldenløve som var Kong Christian V’s halvbror Arkitekten var Lambert van Haven. Senere blev slottet omdøbt efter Dronning Charlotte Amalie, som døde på slottet i 1714. Det kongelige Kunstakedemi har til huse i bygningen i dag. Nr.12 Københavnske prospekter blev udgivet i perioden 1978-1980 Det gyldne mønster på kanten er inspireret af gitteret rundt om toppen på Rundetårn

Dronning Margrethe 1990

Pris: 250,00 DKK
Diameter: 17 cm Udgivet i anledning af Dronning Margrethes 50 års fødselsdag

Dronning Margrethe 1972-1997

Pris: 325,00 DKK
Diameter: 18 cm Udgivet i anledning af Dronning Margrethes 25 års regeringsjubilæum

Prinsesse Louise/Prins Friedrich 1896

Pris: 895,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Arnold Krogh Lavet i 1200 eksemplarer Anledningen var Prinsesse Louises bryllup med Prins Friedrich af Schaumburg-Lippe. Prinsesse Louise var Kong Frederik d.8 ældste datter og søster til Christian d. 10.

Prinsesse Ingeborg/Prins Carl 1897

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Arnold Krogh Lavet i 1200 eksemplarer. Anledningen var Prinssesse Ingeborgs bryllup med Prins Carl af Sverige. Prinsesse Ingeborg var Kong Frederik d.8. datter og søster til Christian d. 10.

Blomsterplatte nr. 1257

Pris: 495,00 DKK
Diameter: 20 cm

Blomsterplatte nr. 14/1120

Pris: 495,00 DKK
Diameter: 20 cm

Platte med blomstergren 1125/2830(RC)

Pris: 695,00 DKK
Diameter: 25 cm

Platte med blomst nr. 620/1120

Pris: 495,00 DKK
Diameter: 18 cm 1.sortering

Blomsterplatte nr. 790/1125

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 25 cm

Blomsterplatte nr. 180/1122

Pris: 695,00 DKK
Diameter: 23 cm

Dansk afholdsforening 1879 -1904

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 18 cm Platte der markerer 25 års jubilæet for Dansk afholdsforening. Motivet forestiller to giftslanger der drikker af en kumme Lavet i 1000 eksemplarer Designer: Arnold Krogh

Marine platte Georg Stage 1972

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 18 cm Skoleskibet Georg Stage, bygget i 1934

Odd Fellow 1887-1917

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 18 cm Odd Fellow logens 30 års jubilæum. Platten er designet af Christian Thomsen Lavet i 567 eksemplarer

Danmarks Turist Forening 1898

Pris: 995,00 DKK
Diameter: 18 cm Smuk platte med bølget kant, tegnet af Arnold Krogh. Reklame for Danmarks Turist forening. Udgivet i 1200 eksemplarer

Garderhusar regimentet 1762-1962

Pris: 2495,00 DKK
Diameter: 24,5 cm Designet af Kaj Lange Udgivet i anledning af Garderhusar regimentets 200 ¨rs jubilæum Motiv: to Gardere i uniform fra henholdvis 1762 og 1962. 1. sortering

Engelsk kroningsplatte 1902

Pris: 995,00 DKK
Diameter: 17,5 cm Designet af Arnold Krogh. Udgivet i anledning af Kong Edvard VII´s og Dronning Alexandras kroning i 1902 Lavet i 1000 eksemplarer. 1. sortering

6 juli platte 1924

Pris: 595,00 DKK
Diameter: 18 cm Designet af Oluf Jensen Udgivet i anledningen af 75 års dagen for Fredericia slaget

Odd Fellow 1880-1980

Pris: 595,00 DKK
Diameter: 18 cm Udgivet i 1980 i anledning af Odd Fellow Logen i Danmarks 200 års jubilæum

Baltic Maritime Conference BIMCO 1980

Pris: 195,00 DKK
Diameter: 18 cm

Odd Fellow platte 1897-1922

Pris: 1995,00 DKK
Diameter: 23 cm Designet af Oluf Jensen Lavet i anledning af den Islandske Odd Fellow ordens 25 års jubilæum. 1. sortering

Odd Fellow platte 1884-1924

Pris: 1195,00 DKK
Diameter: 23 cm Tegnet af Richard Bøcher

Røde Kors 1977-1907

Pris: 1195,00 DKK
Diameter: 20cm Designet af Christian Thomsen i anledning af Røde Kors´30 års jubilæum i Danmark. 1. sortering

Kvindernes Bygning 1896-1900

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 17 cm Designet af Marianne Høst Lavet i 1200 eksemplarer

Handelsrejsende påske lørdag 1911

Pris: 795,00 DKK
Diameter: 20 cm Designet af Bent Helweg-Møller Lavet i 812 eksemplarer